Maak gratis gebruik van het competentiewoordenboek van Online Talent Manager! De competenties van Online Talent Manager (OTM) zijn ingedeeld in 4 categorieën op basis van het Octogram. Het Octogram is de basistest van OTM, gebaseerd op het Model van Quinn. De vier categorieën zijn: Ondernemend Resultaatgericht Beheersmatig Mensgericht Van elke competentie vind je op deze [lees verder…]

{ 0 comments }

Klantgerichtheid

07/30/2013

Definitie van de competentie klantgerichtheid Onderzoeken van wensen en behoeften van (zowel interne als externe) klanten en hiernaar handelen. De klant centraal stellen zonder het eigen zakelijk belang tekort te doen. Indicatoren van klantgerichtheid Klanttevredenheid: toont inzet om de wensen van klanten te achterhalen. Is erop gericht en zorgt ervoor dat de klant tevreden is, [lees verder…]

{ 0 comments }

Gewetensvolheid

07/30/2013

Definitie van de competentie gewetensvolheid Vasthouden aan de ongeschreven regels over wat wel en niet kan en mag, die gelden binnen de functie en organisatie. Indicatoren van gewetensvolheid Kennis: weet welke ongeschreven regels er gelden over wat wel en niet kan en mag binnen de functie en de organisatie. Inzicht: begrijpt welke ongeschreven regels, over [lees verder…]

{ 0 comments }

Vertrouwen

01/18/2013

Definitie van de competentie vertrouwen Uitgaan van de goede bedoelingen van anderen. Er op rekenen dat mensen doen wat ze zeggen. Indicatoren van vertrouwen Positieve verwachtingen: gelooft dat een ander het goede doet. Geen zekerheden vragen: rekent erop dat mensen doen wat ze toezeggen. Bouwt geen zekerheden in om de ander deze toezeggingen na te [lees verder…]

{ 0 comments }

Sensitiviteit

Definitie van de competentie sensitiviteit Laten merken dat men zich bewust is van anderen en de omgeving en van de eigen invloed daarop. Erkenning van de gevoelens en behoeften van anderen laten zien in het gedrag. Indicatoren van sensitiviteit Rekenschap: is zich bewust van anderen en de omgeving en van het effect van eigen gedrag [lees verder…]

Geduld

Definitie van de competentie geduld Vermogen om rustig af te wachten of een langdurige taak rustig af te maken. Niet sneller willen dan de omstandigheden of de eigen situatie toelaat. Zich aanpassen aan de handelingssnelheid van de ander. Indicatoren van geduld De tijd gunnen: geeft een ander de tijd die hij of zij nodig heeft. [lees verder…]

Toegankelijkheid

Definitie van de competentie toegankelijkheid Op sociaal vlak gemakkelijk benaderbaar zijn. Open staan voor wat anderen te zeggen hebben. Indicatoren van toegankelijkheid Benaderbaar: is makkelijk aan te spreken. Creëert geen drempels: zorgt ervoor bereikbaar te zijn voor een ander. Zoekt de aanwezigheid van anderen op. Informeel gedrag: verkleint de afstand tot anderen door een informele [lees verder…]

Oordeelsvorming

Definitie van de competentie oordeelsvorming Mogelijke handelwijzen tegen elkaar afwegen aan de hand van relevante criteria. Tot een realistisch oordeel komen. Indicatoren van oordeelsvorming Criteria: stelt relevante criteria vast om tot een oordeel te komen. Overzicht: kan hoofdzaken en bijzaken onderscheiden. Blijft door de bomen het bos zien. Houdt overzicht over een probleemstelling. Gezond verstand: [lees verder…]

Overtuigingskracht

Definitie van de competentie overtuigingskracht Gedrag dat er op gericht is anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten. Indicatoren van overtuigingskracht Energiek: stopt energie in het uitdragen van de eigen ideeën en standpunten. Ingaan op argumenten: gaat in op argumenten en tegenargumenten van anderen. Laat [lees verder…]

Onderhandelen

Definitie van de competentie onderhandelen In staat zijn verschillen in standpunt of inzicht naar elkaar toe te brengen. Behendig in het verkrijgen van concessies, het oplossen van conflicten en het creëren van win-win situaties.  Indicatoren van onderhandelen Voorbereiding: brengt sterkten en zwakten van betrokken partijen zorgvuldig in kaart. Werkt diverse onderhandelingsscenario’s uit. Confronteren: durft conflicten [lees verder…]

Warmte

Definitie van de competentie warmte Genegenheid aan de dag leggen. Een emotioneel warme sfeer tot stand brengen. Indicatoren van warmte Warme deken: geeft een ander het gevoel voor hem of haar klaar te staan en, waar nodig, steun te bieden. Aansluiting: sluit aan bij het gevoel van anderen. Voelt aan wat het gevoel van de [lees verder…]